Lenka Jurečková


Lenka
Lenka Jurečková pochází ze Bzence. Žije v Praze. Absolvovala výtvarnou výchovu a český jazyk na PdF UP v Olomouci (malbu u Ak. mal. Ladislava Jalůvky) a PdF MU v Brně (malbu u Mgr. Petra Kamenického).
Folklorní tradice se pro ni stala dominantním námětem tvorby (kresby a malby) už od dob studií. Inspiraci čerpá v živém folklorním dění jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravsko-slovenského pomezí.
Figurativní motivy s typickými tanci, muzikanty, mužskými a ženskými sbory na obrazech často doplňují motivy krajinné – pole, vinohrady, mlýny i kapličky. Doposud připravila více než 40 autorských výstav hlavně na Moravě, ale i v Praze nebo v zahraničí.
Lenka Jurečková was born in Bzenec (South-eastern Moravia) and currently lives in Prague. She graduated with an Art Education and Czech Language degree at Palacký University in Olomouc (where she studied painting with Ladislav Jalůvka) and Masaryk University, the Faculty of Education, in Brno (where she studied painting with Petr Kamenický).
From the time of her studies, traditional Moravian folklore is the dominant theme of her drawings and paintings with typical Moravian folklore dances, musicians, and male/female choirs often complemented by landscapes with fields, vineyards, mills and village chapels. Lenka draws her inspiration from live folklore events in South-east Moravia and the adjoining parts of the Moravian-Slovak border. Using refined visual poetry and lyrical accents, she remoulds her inner experiences into dynamic reflections with various levels of stylisation leading to the abstraction.
Until now she has prepared more than 40 exhibitions mainly in Moravia, but also in Prague and abroad.

Obrazy

architektura, figurální motivy, abstrakce

Kresba

pastel, monotyp, akvarel

Na prodej

oleje, akvarel

perokresby, akvarely, kombinované techniky